Потребителна кооперация “ЗЛАТИЦА 91” гр. Златица

Кооперацията е учредена през 1922 г.

Днес кооперацията обслужва две съставни села в Софийска област и гр. Златица. Седалището й е в гр. Златица.

 

ПК “Златица 91” гр. Златица членува в Окръжен кооперативен съюз София, който е член на Централния кооперативен съюз.

 

Кооперацията обединява и защитава интересите на 142 член-кооператора.

 

Всеки член-кооператор участва в кооперацията с:

Встъпителна вноска5 лева.

Дялова вноска – 50 лева минимален размер.

 

 

Стопански дейности:

  • Търговия на дребно
  • Хлебопроизводство
  • производство на закуски  

Кооперацията стопанисва 10 търговски обекта, от които 2 са включени в националната търговска верига КООП.

 

Броят на заетите в кооперацията е 35 души.

 

Преференции за член-кооператорите:

  • стоков дивидент
  • 3% търговска отстъпка

d0a1d0bdd0b8d0bcd0bad0b0-1-d094d0b5d0bdd0bed0bdd0bed189d0b5d0bd-d0bcd0b0d0b3d0b0d0b7d0b8d0bd-d097d0bbd0b0d182d0b8d186d0b0-201008

 

dsc04799

ПК “Златица 91” гр. Златица

гр. Златица, пл. „Македония” №1

тел. 0728 / 66365, 0728 / 60107

e-mail: pkzlatica@abv.bg